last update - April 20, 2018.

(For all presentations and lectures in Croatian simultaneous translation is provided)

FiberWeek 2018

Final Agenda

 

First day - Tuesday April 24th 2018

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE/PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE I USLUGA

BROADBAND ACCESS DEVELOPMENT IN CROATIA: REGULATION, STANDARDISATION, PLANING/DESIGN, FINANCING, ROLL-OUT, MANAGEMENT AND SERVICES

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

08:30

09:30

Registracija sudionika
Uvodna riječ  predstavljanje sponzora (start 09:15)

Registration
Opening ceremony, Sponsors Summary and Introductions(start 09:15)

 

09:30

10:15

&

Uvodno predavanje:

Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj

Introductory Lecture:

Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia 

Miljenko Dimitrijević

DIMANIS d.o.o.

10:15

10:45

Svjetlovodna distribucijska mreža

Optical fibre distribution network

Lidija Antonić

Vladimir Žuti

HAKOM

10:45

11:15

Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije kroz projekte sufinancirane Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Development of Next Generation Access Networks through projects co-financed by the European structural and investment funds 

Ivana Madžar

HAKOM

11:15

11:45

Coffee break  

11:45

12:15

Iskustva iz dosadašnje pripreme projekata izgradnje širokopojasnih mreža u jedinicama lokalne samouprave

Experience gained during preparation of broadband projects in local communities

Tomislav Majnarić, LATOR 

12:15

12:45

Iskustva Zagrebačke županije u pripremi projekata razvoja širokopojasnog pristupa Internetu

Zagreb County Experiences in Preparing Broadband Access Development Projects 

Ivana Rendulić Jelušić,

Zagreb County

(Zagrebačka županija)

12:45

13:15

VIPnet - partner razvoja optičke mreže u Republici Hrvatskoj

VIPnet - The Partner of Optical Network Development in the Republic of Croatia

Jasmin Lipović, VIPnet 

13:15

14:45

Ručak

Lunch buffet

 

14:45

15:15

Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas"

Krešimir Jendričko, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

15:15

15:45

Digitalna infrastruktura kao investicija – Situacija i prilike u Europi

Digital Infrastruktur as Investment - Situation and Opportunities in Europe

Nico Grove

Di2 - Digital Infrastructure investments

15:45

17:45

&

Okrugli stol - pitanja i odgovori / diskusija na hrvatskom jeziku!

Round table – Q&A / discussion will be in Croatian!

Moderator:

Miljenko Dimitrijević

DIMANIS d.o.o.

18:00

&

FiberWeek piće dobrodošlice

Welcome FiberWeek cocktail

 

 

END of 1st day

 

 

Second day - Wednesday April 25th 2018

SVJETLOVODI U MOBILNIM KOMUNIKACIJAMA, PUT PREMA 5G, FTTA

FIBER OPTICS IN MOBIL COMMUNICATIONS, ROAD TO 5G, FTTA

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

09:00

09:30

Nove aplikacije koje omogućuje 5G 

Emerging applications enabled by 5G

Zvonimir Šipuš

FER

09:30

10:00

VIPnet – predvodnik implementacije 5G mreže u Republici Hrvatskoj

Vipnet - the leader of the 5G network implementation in the Republic of Croatia

Vladimir Skender, VIPnet

10:00

11:00

&

Mobilne mreže sljedeće generacije 

Next Generation Mobile Networks

Neil Hobbs

EXFO

&

Neven Dragašević,

Mjerne tehnologije

11:00

11:30

Coffee

Break

 

11:30

12:30

&

Prijenosi velikih brzina

High Speed Transmission

 

Neil Hobbs

EXFO

&

Neven Dragašević,

Mjerne tehnologije

12:30

13:30

&

Od planiranja do aktiviranja usluge – Korištenje sistema KeyCom radi produženja ciklusa trajanja svjetlovodne mreže I usklađivanja s GDPR

From planning to service activation - Using KeyCom to enhance fiber network lifecycle and complying with GDPR

Kirmo Uusitalo
Keypro Oy

14:00

-

 

 

!!! FiberWeek druženje !!!

Gala ručak s dalmatinskim specijalitetima i pićima

druženje sudionika u prirodi

 

!!! FiberWeek socializing  !!!

Gala lunch with Dalmatian specialties and beverages

building friendship among participants in the countryside

 

 

END of 2nd day

 

 

Third day - Thursday April 26th 2018

 

DAN SVJETLOVODNIH TELEKOMUNIKACIJA, FTTH, FTTX

FIBER OPTICS TELECOMMUNICATIONS DAY, FTTH, FTTX

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

09:00

09:45

Smart City Applications - Upotreba svjetlovodnih senzora u FTTH infrastrukturi i njihovim  prednostima za pametne gradove (Smart Cities i pametne kuće (Smart kuće)

Smart City Applications – Using FO sensing in FTTH infrastructure and its benefits for Smart Cities and Smart homes!

David Laister

NBG Systems

FCT - Fiber Cable Technology

09:45

10:30

FIMT (Fiber Optics in Metal Tubes) kabeli i njihova primjena, prednosti i koristi

FIMT (Fiber Optics in Metal Tubes) cables and their application, advantages and benefits

Patrick Weissinger 

NBG Systems

FCT - Fiber Cable Technology

10:30

10:45

Break

 

10:45

11:15

MAACK u službi izgradnje FTTH mreže zračnom ili podzemnom infrastrukturom i njegova isplativost  za potrebe lokalne zajednice u odnosu na standardna rješenja

MAACK in the function of facilitating the FTTH network  by  aerial or ground infrastructure and its benefits in meeting the requirements of the local communities as compared to the conventional solutions 

NBG Systems

FCT - Fiber Cable Technology

11:15

11:45

&

TriSense - svjetlovod u metalnoj cjevčici malih mjera za višestruke namjene

TriSense - Small Size Fiber in Metal Tube (FIMT) Concept for Multiple Purposes

Petar Bašić

NBG Systems

FCT - Fiber Cable Technology

STE

11:45

12:15

!!! Iznenađenja FiberWeek-a !!!

!!! FiberWeek surprises !!!

12:30

Ručak

Lunch buffet

 

 

END of 3rd day - The end of convention