17.02.2019 The development of broadband networks beyond 2020.

Razvoj širokopojasnih mreža iza 2020.

Sažetak:  Izlaganje će dati pregled strateških odrednica za razvoj širokopojasnih mreža iza 2020. Što se planira na razini EU-a, koji su ciljevi postavljeni? Što ti ciljevi znače za Hrvatsku? Kako ih ostvariti, s obzirom na dosadašnje rezultate i stanje na domaćem tržištu?

The development of broadband networks beyond 2020.

Presentation will give an overview of the strategy for the development of broadband networks beyond 2020. What are the plans and goals set by the European Union? What do these goals mean for Croatia? How to achieve them, given the past results and the current state of the domestic market?

16.02.2019 Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj 

U izlaganju će se, temeljem relevantnih statističkih pokazatelja, dati sažet prikaz stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj, kao i osvrt na povezane aktivnosti i rezultate relevantnih dionika razvoja širokopojasnog pristupa.

Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Based on the relevant statistical indicators, the presentation will provide a summary of the current state of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia, as well as a review of related activities and the results of the relevant stakeholders in the development of broadband access.

more news

If you are Fiberweek 2018 participant, please enter your password.
You will be allowed to download all presentations in PDF.

last update - May 02, 2018.

FiberWeek Agenda 2018

Final Agenda

 

First day - Tuesday April 24th 2018

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE/PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE I USLUGA

BROADBAND ACCESS DEVELOPMENT IN CROATIA: REGULATION, STANDARDISATION, PLANING/DESIGN, FINANCING, ROLL-OUT, MANAGEMENT AND SERVICES

 

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

08:30

09:30

Registracija sudionika
Uvodna riječ  predstavljanje sponzora (start 09:15)

Registration
Opening ceremony, Sponsors Summary and Introductions(start 09:15)

 

09:30

10:15

Uvodno predavanje:

Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj

Introductory Lecture:

Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia 

Moderator:
Miljenko Dimitrijević
DIMANIS

10:15

10:45

Svjetlovodna distribucijska mreža

Optical fibre distribution network

Lidija Antonić
Vladimir Žuti
HAKOM

10:45

11:15

Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije kroz projekte sufinancirane Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Development of Next Generation Access Networks through projects co-financed by the European structural and investment funds 

Ivana Madžar
HAKOM

11:15

11:45

Coffee break

 

11:45

12:15

Iskustva iz dosadašnje pripreme projekata izgradnje širokopojasnih mreža u jedinicama lokalne samouprave

Experience gained during preparation of broadband projects in local communities

 

Tomislav Majnarić, LATOR 

12:15

12:45

Iskustva Zagrebačke županije u pripremi projekata razvoja širokopojasnog pristupa Internetu

Zagreb County Experiences in Preparing Broadband Access Development Projects

Ivana Rendulić Jelušić,

Zagreb County

(Zagrebačka županija)

12:45

13:15

VIPnet - partner razvoja optičke mreže u Republici Hrvatskoj

VIPnet - The Partner of Optical Network Development in the Republic of Croatia

Jasmin Lipović, VIPnet 

13:15

14:45

Ručak

Lunch buffet

 

14:45

15:15

Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas"

Krešimir Jendričko, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

15:15

15:45

Digitalna infrastruktura kao investicija – Situacija i prilike u Europi

Digital Infrastructure as Investment - Situation and Opportunities in Europe

Nico Grove
Di2 - Digital Infrastructure investments

15:45

17:45

&

Okrugli stol - pitanja i odgovori / diskusija na hrvatskom jeziku!

Round table – Q&A / discussion will be in Croatian!

Moderator:

Miljenko Dimitrijević

DIMANIS

18:00

-

&

FiberWeek piće dobrodošlice uz "Klapu Šufit"

Welcome FiberWeek cocktail with a cappella "Klapa Šufit"

 

 

END of 1st day

     

Second day - Wednesday April 25th 2018

SVJETLOVODI U MOBILNIM KOMUNIKACIJAMA, PUT PREMA 5G, FTTA

FIBER OPTICS IN MOBIL COMMUNICATIONS, ROAD TO 5G, FTTA

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

09:00

09:30

Nove aplikacije koje omogućuje 5G

Emerging applications enabled by 5G 

Zvonimir Šipuš
FER

09:30

10:00

VIPnet – predvodnik implementacije 5G mreže u Republici Hrvatskoj

VIPnet - the leader of the 5G network implementation in the Republic of Croatia

Vladimir Skender, VIPnet

10:00

11:00

&

Mobilne mreže sljedeće generacije

Next Generation Mobile Networks 

Neil Hobbs
EXFO
&
Neven Dragašević,
Mjerne tehnologije

11:00

11:30

Coffee break

 

11:30

12:30

&

Prijenosi velikih brzina

High Speed Transmission

Neil Hobbs
EXFO
&
Neven Dragašević,
Mjerne tehnologije

12:30

13:30

&

Od planiranja do aktiviranja usluge – Korištenje sistema KeyCom radi produženja ciklusa trajanja svjetlovodne mreže I usklađivanja s GDPR

From planning to service activation - Using KeyCom to enhance fiber network lifecycle and complying with GDPR

Kirmo Uusitalo
Keypro Oy

14:00

...

!!! FiberWeek druženje !!!

Gala ručak s dalmatinskim specijalitetima i pićima

druženje sudionika u prirodi

 

!!! FiberWeek socializing !!!

Gala lunch with Dalmatian specialties and beverages

building friendship among participants in the countryside

    END of 2nd day  
       

Third day - Thursday April 26th 2018

DAN SVJETLOVODNIH TELEKOMUNIKACIJA, FTTH, FTTX

FIBER OPTICS TELECOMMUNICATIONS DAY, FTTH, FTTX

start
end

Organizacija

Organization

Teme / Topic

Predavač

Lecturer

09:00

09:45

Smart City Applications - Upotreba svjetlovodnih senzora u FTTH infrastrukturi i njihovim prednostima za pametne gradove (Smart Cities) i pametne kuće (Smart Homes)

Smart City Applications – Using FO sensing in FTTH infrastructure and its benefits for Smart Cities and Smart Homes

David Laister
NBG Group

09:45

10:30

FIMT (Fiber Optics in Metal Tubes) kabeli i njihova primjena, prednosti i koristi

FIMT (Fiber Optics in Metal Tubes) cables and their application, advantages and benefits

Patrick Weissinger
NBG Group

10:30

10:45

Coffee break

 

10:45

11:15

MAACK u službi izgradnje FTTH mreže zračnom ili podzemnom infrastrukturom i njegova isplativost za potrebe lokalne zajednice u odnosu na standardna rješenja

MAACK in the function of facilitating the FTTH network by aerial or ground infrastructure and its benefits in meeting the requirements of the local communities as compared to the conventional solutions

Karl Bauer

NBG Group

11:15

11:45

&

TriSense - svjetlovod u metalnoj cjevčici malih mjera za višestruke namjene

TriSense - Small Size Fiber in Metal Tube (FIMT) Concept for Multiple Purposes

Petar Bašić

NBG Group

STE

 

exhibitors

New Product & Service Showcase

 

11:45

12:15

!!! Iznenađenja FiberWeek-a !!!

!!! FiberWeek surprises !!!

12:30

14:00

Ručak

Lunch buffet

 
    END of 3rd day - The end of convention