17.02.2019 The development of broadband networks beyond 2020.

Razvoj širokopojasnih mreža iza 2020.

Sažetak:  Izlaganje će dati pregled strateških odrednica za razvoj širokopojasnih mreža iza 2020. Što se planira na razini EU-a, koji su ciljevi postavljeni? Što ti ciljevi znače za Hrvatsku? Kako ih ostvariti, s obzirom na dosadašnje rezultate i stanje na domaćem tržištu?

The development of broadband networks beyond 2020.

Presentation will give an overview of the strategy for the development of broadband networks beyond 2020. What are the plans and goals set by the European Union? What do these goals mean for Croatia? How to achieve them, given the past results and the current state of the domestic market?

16.02.2019 Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj 

U izlaganju će se, temeljem relevantnih statističkih pokazatelja, dati sažet prikaz stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj, kao i osvrt na povezane aktivnosti i rezultate relevantnih dionika razvoja širokopojasnog pristupa.

Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Based on the relevant statistical indicators, the presentation will provide a summary of the current state of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia, as well as a review of related activities and the results of the relevant stakeholders in the development of broadband access.

more news

Third Day Abstracts

Hrvatski / English

PRIMJENA SPECIJALNIH SVJETLOVODA NA DOBROBIT LOKALNE ZAJEDNICE

SPECIAL FO APLICATIONSAND BENEFITS TO THE LOCAL COMMUNITES

 

 

 

 

 

 

Product Manager | Fiber Sensing
NBG Systems GmbH

 

Primjene za Smart City (pametan grad) – Korištenje svjetlovodnih senzora u infrastrukturi FTTH  i dobrobiti od toga za pametne gradove i pametne domove!

S brzim napretkom telekomunikacijske industrije, optičko-elektronske komponente i optička vlakna sve više postaju isplativa rješenja i unose revoluciju u način komuniciranja među ljudima.

Pored telekomunikacijske namjene postojeća telekomunikacijska infrastruktura se može koristiti i kao osjetilna mreža koja obuhvaća grad i osigurava telekomunikacijskim operatorima dodatnu vrijednost i prihod.

NBG je prepoznao 5 ključnih područja s velikim rastom u primjenama u pametnom gradu: nadzor protoka prometa, praćenje temperature, nadzor sigurnosti, praćenje strukturnog zdravlja i praćenje prirodne opasnosti.

Poslovni model je vrlo obećavajući, s golemim procijenjenim godišnjim rastom idućih godina. Osiguravanje podataka za monitoring vladinim institucijama poput infrastrukturnih operatora i komunalnih službi nudi jedinstveni dotok prihoda.

Prezentacija će biti na hrvazskom jeziku

 

Smart City Applications – Using FO sensing in FTTH infrastructure and its benefits for Smart Cities and Smart homes!

With the rapid progress of the telecom industry, opto-electronic components and optical fibers are becoming more and more a cost-efficient solution and have revolutionized the way people communicate.

Besides for telecommunication purpose the existing telecom infrastructure can be used as a sensitive network which spans the city and gives telecom operators added value and income.

NBG has identified 5 key areas with a lot of growth for Smart City applications: Traffic Flow Monitoring, Temperature Monitoring, Security Monitoring, Structural Health Monitoring, Natural Hazard Monitoring. 

The business model is very promising with huge estimated annual growth for the coming years. Providing monitoring data to government institutions like infrastructure operators and municipal utilities offers a unique new revenue stream.

 

Presentation will be in English!


 

Product Manager Fiber in Metal Tubes

FCT Fiber Cable Technology GmbH

 

FIMT i primjene – prednosti i dobrobiti na tržištu svjetlovoda

Potražnja za posebnim svjetlovodnim kabelima raste.

Portfelj proizvoda NBG-a je širok i ima za cilj zadovoljiti svaki detalj zahtjeva u krajnjoj primjeni uz ponudu posebnih proizvoda u kratkom roku.

U ovoj prezentaciji dobit ćete informacije o različitim svjetlovodnim kabelima za tržište energije, nafte i plina te za visoke temperature, 

kao i o njihovim mogućnostima. Također ćete dobiti uvid u naše mogućnosti mjerenja unutar kuće što je bitno za postizanje vrhunskih krajnjih rješenja za klijente.

 

FIMT and its applications - advantages and benefits in the FO market

The demand for special fiber optic cables is rising. NBG is researching, developing and manufacturing custom made fiber in metal tubes in many different designs. 

The product portfolio of NBG is wide in order to meet every detail of the requirements for the end-application and offering special products in a short period of time. 

In this presentation you will learn the variety of fiber optical cables for the energy, oil & gas and high-temperature market and their abilities. You will also get an insight of our in-house testing possibilities which are essential for providing high-end customer solutions. 

 

Presentation will be in English!