Terms and Conditions

For English version please click HERE

Poštovana/i, 

Da biste potvrdili Vaše sudjelovanje molimo Vas da izvršite uplatu kotizacije do 24 sata od datuma prijave prema niže navedenim naznakama te čim prije rezervirate hote. Prijava se smatra realiziranaom kada se evidentira potpuna uplata kotizacije na ručunu, nakon čega dostavljamo potvrdu na email sudionika.

Kotizacija (3+1)- posebna ponuda, vrijedi do ponedjeljka 11. rujna 2020., na 3 uplaćene prijave ostvarite 1 gratis (ponuda se ostvaruje samo ako u trenutku prijave dođe zahtjev za zbirnom prijavom!)

Povoljnije kotizacije do 11. rujna 2020:

 • Za sudionike koji borave u (direktna rezervacija s hotelom) BLUESUN RESORT VELARIS iznos  kotizacije je 1.500,00 Kn + PDV (25%).
 • Iznos kotizacije za ostale sudionike je 1.900,00 Kn + PDV (25%). (i ostali koji su rezervirali hotel Velaris preko drugih on-line servisa (kao npr. Booking.com i slični)

 Kotizacije nakon 11. rujna 2020:

 • Za sudionike koji borave u (direktna rezervacija s hotelom) BLUESUN RESORT VELARIS: 2.000,00 Kn + PDV (25%).
 • Iznos kotizacije za ostale sudionike: 2.350,00 Kn + PDV (25%). (i ostali koji su rezervirali hotel Velaris preko drugih on-line servisa (kao npr. Booking.com i slični)

 Po uplati kotizacije račun digitalno potpisan dostavljamo putem emaila .

 • Naknada za sudjelovanje ne uključuje troškove smještaja.
 • Sudionici se mole da rezerviraju smještaj u izravnom kontaktu s hotelom te da ne koriste web aplikacije poput Booking.com jer neće dobiti povlastice koje se nude sudionicima skupa FiberWeek!!!
 • Ručak za sve sudionike je osiguran za sva tri dana. 
 • U slučaju pratnje molimo OBAVEZNO obavijestiti organizatora!
Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na svim predavanjima,
Slobodan pristup dvorani za izlaganje,
On-line preuzimanje konferencijskog materijala,
On-line pristup prezentacijama nakon konferencije.
Otkaz sudjelovanja se ne prihvaća ali sudionik može biti zamijenjen drugim sudionikom.
 
Uplate će se provesti u korist STE d.o.o.
Adresa: Ivana Rendića 7 A,
Poštanski broj: HR - 21000
Mjesto: Split
Država: Hrvatska
Banka: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000 - 1101280384
(IBAN): HR4223600001101280384
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Svrha uplate: Kotizacija za FiberWeek 2020
 
S poštovanjem,
FiberWeek organizacijski tim 
 

Britain 2 512 

Dear Participant,

In order to confirm your participation you are kindly requested to effectuate the payment of the registration fee according to the below stated details within 24 hours.
 
Registration Fee (3+1) – special offer applies untill September 11th, 2020, Monday, to three (3) cumulative payments, granting one (1) extra gratis registration (individual fees not to be qualified for this bonus). The application is completed when the full payment of the registration fee is recorded on the account, after which we send a confirmation to the participant's email.
 
The deadline for the early bird payment of the registration fee is September 11, 2020.
 • For the participants to be accommodated in the Bluesun Resort VELARIS, the amount of the registration fee is 250,00 EUR+VAT(25%)
 • For other participants, the amount of the registration fee is 300,00 EUR+VAT(25%)
The amount of the registration fee after September 11, 2020:
 • For the participants to be accommodated in the Bluesun Resort VELARIS, the amount of the registration fee is 300,00 EUR+VAT(25%)
 • For other participants, the amount of the registration fee is 350,00 EUR+VAT(25%)
A digitally signed receipt of the effected payment shall be sent by email.
  
The registration fee does not cover the accommodation cost. 
Please contact hotel directly and ask for FiberWeek accommodation, Do not use Booking.com or simlar pages for booking!!!
Lunch all three conference days and entertainment will be covered.
 • The participation fee includes:
 • Participation to all conference sessions
 • Free access to the Exhibitor's Hall
 • Topics download and conference material
 • On-line access to the presentations after the conference

Cancellation is not allowed, but an attendee can be replaced by another.

Payments shall be effected in favor of STE d.o.o.
Address: Ul. Ivana Rendića 7A,
Zip Code: HR - 21000
Place: Split
Country: Hrvatska (Croatia)
Bank: Zagrebačka banka d.d.
Account Number: 2360000 - 1101280384
(IBAN): HR4223600001101280384
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Scope of Payment: Registration Fee for FiberWeek 2020
 
Kindest Regards,

FiberWeek Organization Team