News

Cooperation with the Company A1 Croatia Ltd on the Construction of Fiber Optic Distribution Networks in Dalmatia

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Please select language Croatian or English

Croatia

Predavanje: Suradnja s tvrtkom A1 Hrvatska d.o.o. na izgradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža u Dalmaciji

Sažetak: U predavanju će se predstaviti dugogodišnja suradnja tvrtke Konektor d.o.o. i tvrtke A1 Hrvatska d.o.o. na izgradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža diljem Dalmacije (Zadar, Trogir, Ploče, Brela, Makarska). Predavanje će biti popraćeno statističkim podacima o izgradnji mreža te sažetim prikazom primijenjenih tehnika izgradnje svjetlovodnih mreža (ugradnja mrežnih ormara, upuhivanje mikrocijevi i mikrokabela, zračni dio mreže, ugradnja i zaštita svjetlovodnih spojnica i sl.).

Predavač: Martin Rogoznica


 Britain 2 512

Lecture: Cooperation with the Company A1 Croatia Ltd on the Construction of Fiber Optic Distribution Networks in Dalmatia

Abstract: The lecture will cover the long-term cooperation of Konektor Ltd and A1 Croatia Ltd on the construction of fiber optic distribution networks throughout Dalmatia (Zadar, Trogir, Ploče, Brela, Makarska). The lecture will be accompanied by statistical network construction data and brief presentation of applied fiber optic network construction techniques (installation of network cabinets, blowing of micro-tubes and micro-cables, aerial fiber network, installing and protecting of fiber optic splices, etc.).

Lecturer: Martin Rogoznica