newsletter

Ovaj e-mail Vam je poslan prema pretplati, preporuci ili pod pretpostavkom da biste mogli biti zainteresirani o razvoju tehnike i tehnologije zasnovane na optičkim vlaknima, kao i o širokopojasnim uslugama. Ukoliko niste zainteresirani, odjavite se. Ako imate problema s prikazom ovog e-maila možete otvoriti u web pregledniku.

Engleski

Izdano 19. travnja 2017.

FiberWeek 2017- novosti!

Sponzori

Smještaj

Svi konferencijski sadržaji će se odvijati u Tourist Resort Velaris u Supetru na otoku Braču. Za više informacija, molimo Vas da posjetite FiberWeek Hotel & Travel Information.

Zbog ostvarivanja pogodnosti smještaja, smještaj dogovorite direktno s hotelom i ne koristite booking.com ili slične portale!

Dodatne informacije

Raspored plovidbe

SPLITSKO OKRUŽJE
SPLIT - SUPETAR (Brač)
Trajektna linija br. 631

Dodatne informacije

Organizacijski odbor

FiberWeek Team
info@fiberweek.info
Tel: +385 (0)21 321 851
+385 (0)91 463 6120;
+385 (0)91 537 1914;
fax: +385 (0)21 321 850

Pregled sesija 1. dana:

 • Konferencijska sesija:

  RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE, USLUGE

Voditelj sesije: Miljenko Dimitrijević, DIMANIS d.o.o.

Uvod u predavanja

Uvod će biti na hrvatskom jeziku!


V. predavanje


 

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec., završio je stručni upravni studij i stručni studij javne uprave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić završio je specijalistički diplomski stručni studij “Projektni menadžment”. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku završio je poslijediplomski specijalistički studij "Marketing posebnih područja". Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju "Management" pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2011. godine radi u tijelima državne uprave nadležnima za poslove koordinacije i korištenja sredstava iz fondova Europske unije. U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije trenutno obavlja poslove vezano za pripremu i provedbu projekata u području jačanja gospodarstva i konkurentnosti.

Predavači: 

Krešimir Jendričko, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Predavanje: Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije kroz projekte sufinancirane Europskim strukturnim i  investicijskim fondovima

Sažetak:

Strategija Europa 2020. ističe važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU. Jedan od glavnih prioriteta koji promiče Digitalna agenda za Europu je smanjenje digitalnog jaza. Republika Hrvatska zaostaje za prosjekom Europske unije s obzirom na razinu širokopojasnog pristupa, a hrvatsko gospodarstvo imalo bi korist od poboljšanog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije. Vlada Republike Hrvatske je donošenjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020.godine i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), odredila da je razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa internetu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i jedan od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva te je donošenjem ovih dokumenata dala snažan politički i djelatni poticaj stvaranju uvjeta za ubrzavanje razvoja brzog širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj i dostizanju, do kraja 2020. godine, razine njegove dostupnosti i korištenja jednakih barem prosjeku Europske unije. Glavni očekivani rezultat koji bi se trebao postići korištenjem sredstava u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) i nacionalnog financiranja (javnog i privatnog) je povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine. Predavanje će dati uvid u trenutno stanje pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sredstvima u okviru OPKK-a, a koji će omogućiti izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!


VI. predavanje

Damir Štimac, univ.spec.oec., državni je službenik zaposlen u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu. Prije zaposlenja u Ministarstvu, radio je u realnom sektoru graditeljstva i stekao iskustvo na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja i izvođenja svih vrsta građevinskih radova i u realizaciji građevina sa osposobljenošću i stručnom spremom struč. spec. ing. građ., koju je stekao na Fakultetu graditeljskih znanosti u Rijeci odnosno Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku stekao je specijalistička znanja iz područja ekonomskih znanosti. Područje interesa mu je vođenje (upravljanje) građevinskih projekata te ima posebno obrazovanje i stečena znanja za zvanje voditelja projekta i evidentiran je u Registru Hrvatske komore inženjera građevinarstva. U Ministarstvu je, u funkciji investitora, vodio i koordinirao realizaciju provedbe građevinskih projekata prema programima, temeljenima na Odlukama Vlade Republike Hrvatske, za Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnosno za krajnje korisnike DHMZ, gradove i dr. Do prosinca 2016. godine bio je savjetnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja. S obzirom da je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina, sudjeluje u određenim vještačenjima za Ministarstvo te je ujedno član pojedinih povjerenstava za donošenje zakonskih propisa u drugim ministarstvima kao što je i član Reformskog tima, pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, za pojednostavljenje procedura i lakše poslovanje u Hrvatskoj (Doing Business 2018)

Predavač: Damir Štimac, MGIPU

Predavanje: Analiza procedura koje prethode izdavanju dozvola za gradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa sljedeće generacije u Hrvatskoj

Sažetak:

Digitalizaciji društva u Hrvatskoj te kvalitetnoj povezanosti poslovanja (usluge) s ostalim državama svijeta (Internet) prethodi izgradnja infrastrukture širokopojasnog pristupa sljedeće generacije. Projekt je od interesa za Republiku Hrvatsku te je potrebno (u fazi pripreme plana za realizaciju) provesti sve zadane mjere navedene u Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN 68/16 – Strategija). Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) zaduženo je za mjeru 5. za provedbu ciljeva Strategije prema Akcijskom planu za planirano razdoblje odnosno za pojednostavljenje procedura koje prethode izdavanju dozvola za gradnju. MGIPU će izvršiti analizu procedura kojima se želi olakšati poslovanje i pojednostavljenje procedura prema zakonskoj regulativi te smanjiti operativne aktivnosti i protokoli. Uspostavom jedinstvenih informacijskih točaka (JIT) na službenim internetskim stranicama DGU-a i MGIPU-a (za kvalitetniju i bržu realizaciju izgradnje infrastrukture) olakšati će se pristup potrebnim informacijama odnosno biti će javno dostupne i transparentne osnovne informacije o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera, obavijesti o planiranim građevinskim radovima mrežnih operatera odnosno informacije u vezi s postupkom izdavanja dozvole za gradnju.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!


 • OTVORENE PRIJAVE - ostvarite raniju prijavu!
  • Cijena kotizacije nepromijenjena i dalje pristupačna!!
  • Kotizacija (3+1)- posebna ponuda i dalje vrijedi na 3 uplačene prijave ostvarite 1 gratis (ponuda se ostvaruje samo ako u trenutku prijave dođe zahtjev za zbirnom prijavom!)
 • POSTANITE SPONZOR
  • Predstavite svoju tvrtku, proizvod ili uslugu i pridružite se ostalim renomiranim tvrtkama na domaćem i inozemnom tržištu te postanite dio FiberWeek tradicije. Za sve informacije o sponzorstvu i pogodnostima kontaktirajte nas na tel.: +385 (0)21 321 851  ili na info@fiberweek.info
FiberWeek Kotizacije:
Kotizacija do 15/04/2017 poslije 15/04/2017
Sudionici smješteni u hotelu Velaris
1500,00 Kn +PDV (25%)
1900,00 Kn +PDV (25%)
Ostali sudionici koji nisu smješteni u hotelu Velaris 1800,00 Kn +PDV (25%) 2250,00 Kn +PDV (25%)
Sudjelovanje za srednjoškolce i studente je GRATIS!
 • Kotizacija ne uključuje troškove smještaja.
 • Molimo sudionike da smještaj u hotelu dogovore direktno s hotelom te da naznače da su sudionici skupa FiberWeek! Za dodatne informacije kliknite OVDJE!
 • Ručak za sva tri dana konferencije i zabavni dio programa je osiguran.
Kotizacija uključuje:
 • Sudjelovanje na svim predavanjima skupa
 • Slobodan pristup izložbenoj opremi
 • Pristup prezentacijama i materijalima s skupa
 • On-line pristup prezentacijama nakon skupa
 • Otkaz nije dopušten, ali sudionik može biti zamijenjen drugim

Uplata kotizacija u korist STE d.o.o.
Adresa: Ivana Rendića 7A, poštanski broj: HR - 21000 Grad: Split Država: Hrvatska
Banka: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000 - 1101280384
(IBAN): HR4223600001101280384
SWIFT(BIC):ZABAHR2X
Opis uplate: Kotizacija za sudjelovanje na skupu FiberWeek 2017

© Copyright FiberWeek.info

Powered by FiberWeek Team